Křečové žíly Vlašim

Lékaři

Pacient č. 1

Nehojícím se defekt po snesení I.-III. prstu pro diabetickou gangrénu, nerekonstruovatelný tepenný nález

Pro zvětšení obrázku klikněte na miniaturu. Obrázek se otevře v novém okně.
Pozor některé obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

před první dávkou
těsně po první dávce
po 3 měsících
po 1/2 roce
za 3/4 roku

Pacient č. 2

Dekubit na patě u diabetika II. typu

po snesení suché nekrózy paty
3 dny po první dávce
8 dní po druhé dávce

Pacient č. 3

Nehojící se defekt po odstranění IV. prstu pro suchou gangrénu u diabetika II typu, multietážové postižení tepen levé dolní končetiny, akutně provedený ilicoprofundální bypassa a sneseni III. psrtu a aplikace larev k vyčištění defektu.

před aplikací larev
bezprostředně po aplikaci
po 1 měsíci
po 2 měsících
předoperační angiografie

NOVÉ! - pacient č. 4

Diabetik, pozoroval náhlé zčernání II. Prstu levé dolní končetiny. Během 3 dnů se prudce rozvíjí gangrena plosky nohy.

před aplikací larev
urgentně proveden femoropedállní bypass,
chirurgické odstranění mrtvých tkání
k dočištění byla použita jedna dávka larev
výsledek po aplikaci larev
za další týden
provedena transplantace volného štěpu kůže
po snesení suché nekrózy paty
hojení kožního krytu
hojení kožního krytu
současný stav

Připravujeme další příklady !!!

Děkujeme za návštěvu | www.larvy.cz | www.krecovezily.com | © Novotný 2013