Křečové žíly Vlašim

Postup při aplikaci

Příprava:
  1. Po odeslání Vaší emailové žádosti, budete vyzváni ke konzultaci, zpravidla do týdne. Na základě klinického stavu a dostupné dokumentace lékař zváží vhodnost aplikace larev, případně Vám doporučí další vyšetření a léčebný postup.
  2. Aplikaci larev lze realizovat za další 2-3 dny. Provádí se zpravidla ambulantně, za hospitalizace jen vyjímečně. Na druhé straně hospitalizace na jiném pracovišti není překážkou aplikace, pokud s tím vedení oddělení souhlasí.
  3. Před aplikací bude pacient ústně i písemně seznámen s léčebným postupem a možnými komplikacemi. Pokud souhlasí s podmínkami podepíše prohlášení , tzv. Informovaný souhlas, který bude založen do jeho karty. Bude pořízena fotodokumentace defektu před a následně i po aplikaci larev.

Vlastní aplikace:

K aplikaci jsou používány larvy pěstované tuzemskou firmou AKN s.r.o. Jedná se o laboratorně, sterilně pěstované larvy mouchy Lucilia sericata . Sterilita je zajišťována dezinfekcí muších vajíček, pěstováním larev na sterilním výživném mediu a transportu ve specielně k tomuto účelu vyrobeném plastovém kontejneru.
  1. Asi 2 mm larvy jsou vyplaveny z kontejneru fyziologickým roztokem na předem připravenou sterilní gázu.
  2. Společně s vlhkou gázou jsou přiloženy na ránu.
  3. Gáza je pak při okrajích hermeticky přelepena chirurgickou folií, aby larvy nemohly unikat do okolí.
  4. Takto jsou larvy ponechány v ráně 3-4 dny.
  5. Odstranění larev se provádí vypláchnutím rány fyziologickým roztokem a likvidací larev jako ostatní biologický materiál.

Aplikaci je možné provádět opakovaně bez zásadních omezení.

Náš první pacient:

Stav po protrahovaném nedokrvení končetiny způsobil odumření rozsáhlých částí lýtkového svalstva.

Pro zvětšení obrázku klikněte na miniaturu.
Obrázek se otevře v novém okně.

stav po dvou měsících chirurgického odstraňován nekróz.
kontejner s larvami
vytvoření krytu proti migraci
vyplavení larev na mřížku...
...nebo gázu fyziologickým roztokem
4 dny po vyplavení larev

Aplikace larev - FNM

Techinka aplikace larev bez použití silonové síťky.

Aplikace larev - IKEM

Techinka aplikace larev s použitím silonové síťky.

Děkujeme za návštěvu | www.larvy.cz | www.krecovezily.com | © Novotný 2013